Nowa regulacja zakłada uzupełnienie wykazu specjalizacji medycznych, które powinien posiadać specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii będący członkiem zespołu kontroli zakażeń szpitalnych o specjalizację w dziedzinie epidemiologii.
Obecnie nie jest już prowadzone kształcenie podyplomowe do specjalizacji z higieny i epidemiologii, natomiast absolwenci studiów pielęgniarskich mogą uzyskiwać specjalizację w dziedzinie epidemiologii.

Zmiany obejmują również wykaz specjalizacji, które powinien posiadać specjalista do spraw mikrobiologii. Została dodana specjalizacja w dziedzinie mikrobiologii medycznej lub lekarskiej, ze wskazaniem na specjalizację z dziedziny szeroko pojętej mikrobiologii znajdującej zastosowanie w diagnostyce mikrobiologicznej w szpitalach.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl