Z listy aptecznej został usunięty produkt zawierający substancję czynną nebiwolol. Nastąpiła także obniżka ceny zbytu dla produktu zawierającego ziprasidon. Zmiany dotyczą również cen detalicznych dla trzech produktów, w tym dla dwóch leków zawierających ziprasidon nastąpiła obniżka cen detalicznych (o 17,01 zł i 2 grosze) oraz w przypadku jednego z ww. leków spadek dopłaty pacjenta o 15,84 zł, a w przypadku drugiego wzrost dopłaty odpowiednio o 1,15 zł. Tylko w przypadku jednego leku nastąpił wzrost ceny detalicznej o 1 grosz, chodzi o lek zawierający lamotriginę

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r. jest dostępne w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia >>>

Źródło: www.mz.gov.pl