Jak podkreśla ekspert,  zmiany te nie mogą naruszać wymagań dotyczących kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny, określonych w przepisach regulujących wykonywanie tych zawodów lub określających te kwalifikacje oraz w szczegółowych warunkach umów określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jakie zmiany należy zgłaszać do NFZ? W jaki sposób odbywa się to zgłoszenie? Czy NFZ może odmówić wyrażenia zgody na zmianę? – odpowiedzi na te pytania oraz cały przebieg tego procesu znajdziesz w procedurze w LEX Navigator Ochrona Zdrowia.

Aby poznać pełne możliwości, pobierz dostęp testowy 

http://www.promocja.lex.pl/navigator-oz/