Za sprawą uchwalonej w marcu 2017 r. nowelizacji  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych został utworzony System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwany siecią szpitali. Pierwszy wykaz szpitali zakwalifikowanych do sieci został opublikowany w czerwcu 2017 roku i miał obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku. Ten termin zostanie jednak wydłużony. Podczas prac w sejmowej Komisji Zdrowia do  nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźny (druk nr 1011) dodano poprawkę zgodnie z którą, obowiązujący wykaz zachowuje ważność do 31 grudnia 2021 roku. Z kolei nowe wykazy zamiast w marcu, mają zostać ogłoszone do 1 października 2021. Te przepisy nowelizacji mają obowiązywać od 27 marca - do tego dnia powinny być ogłoszone nowe wykazy.

 

Adam Niedzielski szykuje zmiany w sieci

Warto przypomnieć, że Adam Niedzielski, minister zdrowia, podczas konferencji w październiku 2020 roku pt. „XIV Hospital & Healthcare Management” zapowiedział, że w 2021 r. czeka nas redefinicja sieci szpitali. - Chcemy postawić na jakość rozumianą nie tylko w kategoriach klinicznych, ale także poprawy zarządzania i obsługi pacjentów, którzy powinni być odpowiednio leczeni - mówił. Z kolei już w czerwcu 2020 roku prezes NFZ - wówczas właśnie Adam Niedzielski powołał  specjalny zespół do spraw przygotowania nowych zasad kwalifikacji i kategoryzacji podmiotów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. W skład zespołu weszli:

 • Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. Medycznych,  przewodniczący zespołu,
 • Daniel Rutkowski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ i Filip Urbański, zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Innowacji jako  zastępcy ,
 • Izabela Wereśniak-Masri, zastępca Dyrektora Biura Prawnego,
 • Natalia Lewandowska, starszy Specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej jako sekretarz,
 •  Dariusz Jarnutowski – Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego,
 • Dariusz Dziełak – Dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji
 • Arkadiusz Kosowski – Dyrektor Departamentu do Spraw Służb Mundurowych,
 • Michał Dzięgielewski – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu,
 • Wojciech Modzelewski - Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu,
 • Maciej Karaszewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
 • Iga Lipska – Kierownik Działu Monitorowania Świadczeń w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Kierownik Projektu Hb-HTA,
 • Tomasz Pawlęga – Kierownik Sekcji Innowacji w Departamencie Analiz i Innowacji,
 • Radosław Murawski – p.o. Naczelnika Wydziału Rozwoju Systemów Sprawozdawczych w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 •  Beata Koń – Naczelnik Wydziału Algorytmów Zgodności i Analiz Systemowych w Departamencie Analiz i Innowacji,
 • Tomasz Stachurski – Naczelnik Wydziału Monitorowania i Raportów w Departamencie Analiz i Innowacji,
 • Dominik Żabiński – Kierownik Sekcji Wskaźników Jakościowych i Benchmarkingu Świadczeniodawców.

Zgodnie z zarządzeniem zespół miał zakończyć działalność po zrealizowaniu zadań, ale nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Na skutek nowelizacji jego działalność powinna zostać przedłużona. 

Co to jest sieć szpitali

Szpitale zakwalifikowane do sieci mają zapewniać pełną opiekę zdrowotną w całym cyklu leczenia. System ma zabezpieczać dostęp do świadczeń w zakresach: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Do sieci powinien zostać zakwalifikowany każdy szpital, który spełnia warunki podstawowe. Kwalifikacji dokonuje dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ (OW NFZ), ogłaszając w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ wykaz szpitali zakwalifikowanych w danym województwie do poszczególnych poziomów zabezpieczenia.