Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) uaktualnił raport o problemach pacjentów w obliczu epidemii COVID-19 o liczbę skarg jakie wpłynęły do niego w październiku. Z raportu wynika, że minionym miesiącu wzrosła liczba sygnałów dotyczących problemów pacjentów w ramach lecznictwa szpitalnego.

We wrześniu 2020 roku zgłoszeń było 1 219, natomiast w październiku odnotowano – 2 048 sygnałów, czyli o 68 proc. więcej. Wzrost liczby sygnałów skierowanych na infolinię w zakresie lecznictwa szpitalnego, jak zaznacza RPP, mógł być związany z wydanym w połowie października komunikatem centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zalecającym ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo w szpitalach. Także przekształcenia oddziałów szpitalnych i zaniechania planowych zabiegów, mogły powodować trudności w dostępnie do świadczeń zdrowotnych w leczeniu szpitalnym.

Czytaj w LEX: Ochrona wizerunku lekarza i pielęgniarki w kontaktach z pacjentem >

Utrudniony dostęp do leczenia szpitalnego

W wyniku ograniczenia liczby łóżek szpitalnych pacjenci sygnalizowali RPP utrudnienia w realizacji dotychczasowych świadczeń (np. chirurgicznych, ginekologicznych).

- Zauważyć należy, że dokonywane zabezpieczenia miejsca świadczeń dla osób z COVID-19, wpływają na dostępność świadczeń dla innych pacjentów. Przeznaczenie w konkretnym podmiocie leczniczym łóżek intensywnej terapii dla chorych na COVID-19, co do zasady oznacza wyłączenie funkcjonowania szpitala w większości oddziałów. Analogicznie należy rozpatrywać konieczność zaangażowania lekarzy anestezjologów, którzy nie mają czasu nadzorować zabiegów innych pacjentów – szczególnie w sytuacji gdy niedobór tych specjalistów był odczuwalny jeszcze przed epidemią. Pospieszne przekształcenia całych szpitali lub pojedynczych oddziałów w zakaźne − również stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Wydzielenie tzw. stref dla pacjentów zakażonych i niezakażonych w szpitalach nieprzystosowanych organizacyjne (np. z uwagi na rozkład pomieszczeń) w tak krótkim czasie jakim nakazywała decyzja wojewody, prowadziło do użycia materiałów o nieznanym stopniu zabezpieczenia - pisze RPP w swoim raporcie.

Czytaj w LEX: Prawa rodziny pacjenta w przepisach regulujących zasady udzielenia świadczeń zdrowotnych >

Najczęstsze skargi pacjentów, to:

  • brak realizacji porodów rodzinnych
  •  odsyłanie do lekarzy kierujących na leczenia szpitalne po skierowania na badania diagnostyczne;
  • odmowa kwalifikacji na planowe leczenie na podstawie skierowania do szpitala;
  • zastrzeżenia do funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR);
  • ograniczenia dostępności do specjalisty po leczeniu szpitalnym;
  • wielokrotne zmiany terminów planowego leczenia szpitalnego;
  • problemy z uzyskaniem informacji o stanie zdrowia pacjentów przebywających w szpitalu;
  • problemy z odwiedzinami pacjentów przebywających w szpitalu (w tym pacjentów w stanach terminalnych);
  • problemy z dostępem do dokumentacji medycznej;  kwestionowania zasadności wypisu ze szpitala

Czytaj w LEX: Korzystanie z praw pacjenta w świetle RODO >

Z kolei podmioty lecznicze zgłaszały do Rzecznika Praw Pacjenta takie problemy jak: brak pomocy ze strony koordynatorów opieki medycznej, trudności z przekazaniem pacjentów z dużym prawdopodobieństwem zakażenia COVID-19 (ale niepotwierdzonym), problemy z transportem międzyszpitalnym, drastyczne niedobory personelu medycznego spowodowane zarażeniem COVID-19, kwarantanną, chorobami sezonowymi czy realizacją opieki nad dziećmi.