Poza tym nowelizacja ustawy wprowadza ograniczenie w liczbie posiadanych aptek, a także kryterium geograficzne i demograficzne przy tworzeniu nowych placówek.

Według projektu zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będzie posiadał farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, spółka jawna
lub spółka partnerska, które przedmiotem działalności  jest wyłącznie prowadzenie aptek i której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu a także  spółka komandytowa, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i w której komplementariuszem są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

Cały artykuł www.edgp.gazetaprawna.pl