Dopóki szpital w Zielonej Górze był lecznicą nadzorowaną przez samorząd województwa – kwalifikował się do III poziomu zabezpieczenia. Zmiana struktury właścicielskiej, zgodnie z która obecnie 51 procent udziałów spółki ma Uniwersytet Zielonogórski, a 49 procent- województwo lubuskie, pozwoliła na zakwalifikowanie lecznicy do poziomu ogólnopolskiego.

To istotna zmiana z finansowego punktu widzenia. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, świadczenia szpitalne wykonywane w szpitalach ogólnopolskich uzyskują korzystniejszą wycenę, w związku z tym, że wartość punktów rozliczeniowym korygowana jest współczynnikiem 1,2. Oznacza to więcej środków na leczenie pacjentów.

Do sieci szpitali zakwalifikowały się jeszcze trzy placówki podlegające samorządowi województwa lubuskiego: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. – do III poziomu, Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie sp. z o.o. – do II poziomu oraz Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu  sp. z o.o. – do poziomu pulmonologicznego.

Sieć szpitali wchodzi w życie 1 października 2017 roku. Lecznice, które się w niej znalazły, nie będą już podpisywały kontraktów na dotychczasowych zasadach, ale środki z NFZ dostaną w formie ryczałtu.

Szpitale w sieci dzielą się na sześć poziomów systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Trzy pierwsze poziomy to szpitale powiatowe i wojewódzkie. W grupie specjalistycznej są: pediatryczne, onkologiczne lub pulmonologiczne oraz ogólnopolskie.

Źródło: www.lubuskie.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]