Ze statystyk zebranych w sądach przez rzecznika praw pacjenta wynika, że w ciągu czterech lat liczba osób, które ubiegały się o odszkodowania od szpitali i Skarbu Państwa, zwiększyła się o jedną czwartą. W 2009 r. do sądów rejonowych i okręgowych wpłynęło łącznie 749 pozwów, a w 2012 r. już 983. W ubiegłym roku taka droga była dwukrotnie częściej wybierana przez poszkodowanych pacjentów niż postępowanie w przyspieszonym trybie przed specjalnymi komisjami wojewódzkimi. Na dochodzenie roszczeń w tym trybie zdecydowało się około 400 osób. Składanie wniosków do komisji jest jednak możliwe dopiero od początku 2012 r.
– Dane dowodzą, że rośnie świadomość pacjentów o przysługujących im prawach i dochodzeniu roszczeń – podkreśla Krystyna B. Kozłowska, rzecznik praw pacjenta.
Systematycznie wzrasta także liczba rozpatrzonych spraw (z 636 w 2009 r. do 769 w ubiegłym). Niestety, nie idą za tym korzystne dla pacjentów rozstrzygnięcia. W 2009 r. ich roszczenia w sądach rejonowych i okręgowych zostały uwzględnione w całości lub części w 206 sprawach, cztery lata później – tylko w 200.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna