Minister zdrowia poinformował, że zwrócił się 27 marca do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o natychmiastowe zastosowanie korzystnej dla pacjentów z ustawy "Za Życiem" interpretacji zmian w rozporządzeniu, które weszło w życie 3 marca.

Nowelizacja rozporządzenia zwiększyła limit ilościowy na pieluchomajtki (środki absorpcyjne) dla wszystkich chorych z 60 sztuk do 90 miesięcznie. „Minister Łukasz Szumowski wskazuje, że w przypadku, gdy osoba, której przysługują uprawnienia wynikające z „Ustawy za życiem” potrzebuje większej liczby wyrobów medycznych przysługujących miesięcznie, przyjąć należy, że takiej uprawnionej osobie przysługuje zwielokrotniony limit finansowy w zależności od liczby sztuk wypisanych na zleceniu przez osobę uprawnioną – czytamy w ogłoszeniu ministerstwa zdrowia.

Resort dodaje, że jeżeli pacjent będzie miał większą liczbę wyrobów medycznych przepisanych przez lekarza niż 90 sztuk, np. 120 sztuk, przysługiwać mu będzie podwójny limit finansowy tj. 2 x 90 zł = 180 zł, przy jednoczesnym zachowaniu poziomów odpłatności pacjenta określonych w rozporządzeniu.

 

Minister zdrowia powołał zespół

Resort podkreśla, że stosowanie powyższej interpretacji do środków absorpcyjnych będzie obowiązywało do czasu wypracowania kompleksowych rozwiązań dla tej grupy wyrobów medycznych.

Jednocześnie minister Łukasz Szumowski podjął decyzję, aby wspólny zespół Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, przy zaangażowaniu prezesa NFZ, wypracował możliwie najlepsze, docelowe rozwiązania w zakresie zaopatrzenia pacjentów w materiały chłonne.

Dorośli rozczarowani limitami cenowymi

Dorosłe osoby cierpiące na nietrzymanie moczu były rozczarowane nowymi limitami wprowdzonymi na pieluchomajtki. Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti podkreślało, że cieszą się, że limit ilościowy na refundowane środki absorpcyjne został zwiększony z 60 do 90 sztuk miesięcznie, o apelowali od 10 lat. Jednak podkreślali, że w sąsiednich krajach wynosi on średnio 120 sztuk miesięcznie. Ubolewali nad tym, że nie podnisiono limitu cenowego. 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem limity cenowe faktycznej refundacji dla pacjenta onkologicznego (pozycja 100 rozporządzenia) zostaną obniżone z poziomu 1,28 zł do poziomu 0,86 zł za jedna sztukę, a dla pacjentów pozostałych (pozycja 101) z poziomu 1,05 zł do poziomu 0,7 zł za sztukę. Oznacza to, że w tych kwotach możliwy będzie zakup jedynie 90 sztuk małych wkładek anatomicznych o niskiej chłonności nie zabezpieczających potrzeb osób z NTM, a sama refundacja (77 zł dla pacjentów onkologicznych oraz 63 zł dla pozostałych) się nie zmieni.