"Wielokrotnie informowaliśmy ministra zdrowia oraz opinię publiczną o konieczności zmiany art. 94a ustawy - Prawo farmaceutyczne, stanowiącego o generalnym zakazie reklamy aptek. Nie można również pominąć faktu, iż zakaz ten nie został wprowadzony przez projektodawców ustawy i w związku z tym nie przeszedł wymaganego prawem trybu konsultacji zarówno społecznych, jak i międzyresortowych. Wprowadzony jako poprawka poselska był wyrazem oczekiwań znikomej części środowiska aptekarskiego reprezentowanej przez władze Naczelnej Rady Aptekarskiej. Niezrozumiałe jest dla nas, że bariera administracyjna, którą Ministerstwo Zdrowia dostrzegało jeszcze w dniu 1 sierpnia br. na przestrzeni kilkunastu dni przestała być w ten sposób postrzegana" - czytamy w liście wystosowanym do ministra zdrowia.

Zdaniem Lewiatana zakaz reklamy aptek, który odnosi się do wszystkich aspektów działalności aptek powoduje ograniczenie dostępu do informacji przez pacjentów. Tym samym pacjenci stracili możliwość porównania cen i dokonania wyboru najtańszych lub najlepiej dostosowanych do ich potrzeb produktów.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl