Pracownia przygotowuje przyszłych techników do obsługi aparatu i pracy z pacjentem oraz z zespołem medycznym Dzięki pracowni uczniowie już od najbliższego roku szkolnego 2016/2017 będą mogli jeszcze skuteczniej uczyć się zawodu technika elektroradiologii.

Dzięki pracowni hemodynamiki o wiele łatwiej i dokładniej będzie można wyposażać absolwentów w umiejętności manualne i techniczne, dotyczące obsługi angiografu. Bardzo ważna jest perfekcyjna współpraca lekarza i technika elektroradiologa w trakcie wykonywania badań i zabiegów z wykorzystaniem wizualizacji naczyń czy angioplastyki. Te zdolności niejednokrotnie mogą decydować o życiu i śmierci pacjenta. Umiejętność właściwego zobrazowania pola zabiegowego czy też obszaru diagnozowanego pozwala na lepsze wykorzystanie umiejętności lekarzy operatorów, a przez to wpływa bezpośrednio na poziom świadczonego zabiegu czy badania.

Szkolna pracownia hemodynamiki wyposażona jest w aparat do symulacji badań z zakresu radiologii interwencyjnej w postaci kardioangiografu COROSKOP Hi-P (tzw. ramię C), wraz ze stacją roboczą ACOM.M. Sprzęt został ufundowany przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca oraz Siemens Healthcare Sp.z o.o.