Ograny podatkowe godzą się na zwolnienie z opodatkowania, dopiero wtedy gdy zostanie udowodnione że obecność takiej osoby była niezbędna ze względów terapeutycznych. W praktyce oznacza to konieczność okazania wpisu takiego zalecenia lekarza w karcie pacjenta. Eksperci podkreślają jednak, że taki warunek nie wynika z ustawy o VAT, a interpretacje podatkowe trzeba ujednolicić.

Przy zwolnieniu z VAT usług medycznych liczy się nie tylko rodzaj usług, ale także to, kto je świadczy. Co do zasady, usługi takie podlegają zwolnieniu, jeśli świadczą je podmioty lecznicze, szpitale, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i podobne podmioty, które wykonują działalność leczniczą – w ramach wykonywania tej działalności. Usługi z zakresu opieki medycznej, które podlegają zwolnieniom, muszą służyć bądź profilaktyce, bądź zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia - mówi Kalina Figurska-Rudnicka doradca podatkowy, menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

W tej sprawie interweniował już Rzecznik Praw Obywatelskich u ministra finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Źródło: www.newseria.pl