Nowodworskie Centrum Medycznego zrzesza publiczne placówki medyczne z terenu powiatu nowodworskiego. W jego strukturze funkcjonują: szpital powiatowy, przychodnia specjalistyczna, cztery zakłady podstawowej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego, diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej i rehabilitacji, a także nocna i świąteczna opieka lecznicza. 

Centrum ciągle się rozwija, realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską, dzięki którym poszerza zakres świadczonych usług. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 utworzono między innymi pracownię tomografii komputerowej, doposażono także zakłady diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny.

Dzięki środkom z RPO WM 2007–2013 w szpitalu przeprowadzono termomodernizację budynków, wymieniono istniejące źródła ciepła na bardziej przyjazne dla środowiska. Dofinansowanie z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, Komponent G – Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przeznaczono na zakup laparoskopu, gastroskopu i kolonoskopu oraz modernizację pomieszczeń pod pracownię gastroskopii.