Według sędziego Stanisława Biernata Trybunał w swoim wyroku skupił się na  wolności sumienia lekarzy kosztem pozycji pacjenta.  Świadczy to o przedmiotowym traktowaniu pacjenta.  

- Zgadzam się, że wolność sumienia podlega ograniczeniu i że wymaga formy ustawowej - powiedział Biernat. - Ale Trybunał wyraźnie wykluczył respektowanie wolności pacjentów i stwierdził, że to nie jest miarodajne. W moim przekonaniu, to podejście nieprawidłowe. Dlatego, ze można skonfrontować konstytucyjną wolność sumienia lekarza z prawem do ochrony zdrowia, gwarantowanym przez państwo - dodał.  

Czytaj: TK: ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy częściowo niekonstytucyjne >>>

Profesor Biernat zwrócił uwagę, że w tej sprawie ważny jest przepis Konstytucji mówiący, że każdy ma prawo decydowania o swoim życiu osobistym. Trybunał nie wziął pod uwagę, że to jest prawo do aktywnej roli państwa przy poszanowaniu prawa jednostki.

Cały artykuł: www.lex.pl