Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że decyzją Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia celem rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie przeszczepiania rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych wyłoniony został wyłoniony:

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Szpital Okulistyczny, ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa.

Ogólna wartość przyznanych środków publicznych na realizację w/w zadania wynosi:
- W roku 2013 wynosi – 200 000 zł – środki bieżące.

Źródło: www.mz.gov.pl