Projekt określa zakres wsparcia dyspozytorów medycznych oraz kwalifikacje i zadania psychologów realizujących to wsparcie. Jest w nim m.in. zapis, że wsparcie psychologiczne dyspozytorów medycznych będzie realizowane przez osobę będącą psychologiem, która ukończyła jednolite studia drugiego stopnia na kierunku psychologia oraz legitymuje się co najmniej 5 – letnim doświadczeniem w pracy, w tym doświadczeniem w interwencji kryzysowej lub w pracy polegającej na udzielaniu wsparcia pracownikom medycznym albo funkcjonariuszom Policji, wojska i Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj także: Samorząd aptekarski chce bronić farmaceutów przed naruszaniem prawa>>
 

Wsparcie psychologiczne dla dyspozytora medycznego będzie udzielane w formie: zajęć edukacyjnych; porad i konsultacji; warsztatów; szkoleń; monitorowania zachowań na stanowisku pracy; diagnozy psychologicznej oraz grupowych metod wsparcia. Psycholog będzie uczestniczył w procesie rekrutacji kandydatów do pracy na stanowisku dyspozytora, w szkoleniach nowoprzyjętych pracowników, będzie realizował działania z obszaru prewencji psychologicznej, a także interweniował po traumatycznych zdarzeniach.

Według projektu, zadaniem wojewody będzie także zapewnienie właściwych warunków pracy psychologa (gabinet psychologa, materiały szkoleniowe, testy psychologiczne). Aktywny udział we wsparciu psychologicznym brać ma także kadra pełniąca funkcje zarządzające i nadzorcze, a mianowicie: kierownik dyspozytorni medycznej i główny dyspozytor oraz ich zastępcy.