27 marca 2014 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie rozpatrywana była skarga, którą Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej złożyła na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego utrzymujące w mocy postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zbadania zgodności z prawem używania nazwy apteki zawierającej elementy reklamowe.

W zaskarżonych postanowieniach Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach uznali, że izby aptekarskie nie mają prawa strony w postępowaniach administracyjnych dotyczących zakazu reklamy aptek i ich działalności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględniał skargę i uchylił postanowienie GIF.

Podając motywy ustne orzeczenia, sąd podkreślił, że w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie kształtuje się linia orzecznicza, zgodnie z którą izby aptekarskie mają prawo uczestniczyć na prawach strony w postępowaniach dotyczących ustalenia zgodności z prawem działań podmiotów prowadzących apteki, w szczególności w zakresie przestrzegania zakazu reklamy aptek i ich działalności. Udział ten jest uzasadniony celami statutowymi izb aptekarskich oraz przemawia za tym interes społeczny.

Oprac. Magdalena Okoniewska