Centrum będzie się mieścić w remontowanym w tym celu ponadstuletnim budynku przy ulicy Chałubińskiego.

Jesienią 2013 roku przeprowadziła się tam klinika endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego oraz klinika pediatrii, alergologii i kardiologii z budynku przy ul. Hoene-Wrońskiego. Do końca 2013 roku miała tam trafić również klinika pediatrii i chorób infekcyjnych z ul. Bujwida. Jednak piętro, na którym miałaby działać, nie zostało nawet wyremontowane.

Cały tekst www.gazeta.pl