Do oszacowania sensowności inwestycji posłuży Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Ochrony Zdrowia. Starający się o przyznanie środków będzie musiał uzasadnić, dlaczego chce zainwestować w konkretny sprzęt czy wyposażenie. Inwestycja będzie musiała być zgodna z mapami potrzeb zdrowotnych.

Instrument Oceny Wniosków będzie systemem informatycznym, do którego dostęp otrzymają oddziały NFZ i marszałkowie, którzy będą także opiniowali zasadność przyznania środków.