Wizja Ministerstwa Zdrowia: 6,1 procent PKB na zdrowie w roku 2020
\\

Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z wizją zawartą w dokumencie „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020” zakłada zwiększenie nakładów publicznych w ochronie zdrowia do 6,1 procent PKB w roku 2020, czyli do 120,2 mld zł. Obecnie nakłady publiczne na sektor zdrowotny stanowią 4,8 procent PKB.

Wydatki publiczne obejmują środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Prognozy te nie uwzględniają wydatków prywatnych ponoszonych przez gospodarstwa domowe oraz związanych z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Szacuje się, że w roku 2015 wydatki te będą miały wartość 87,8 mld zł, w roku 2016 - 93,9 mld zł, w roku 2017 – 100,3 mld zł, w roku 2018 – 106,9 mld zł, a w roku 2019 – 113,6 mld zł.

Ministerstwo Zdrowia zakłada w swoim dokumencie „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, miedzy innymi: „zmiany w sposobie finansowania opieki zdrowotnej oraz rozwiniętej i racjonalnie rozmieszczonej struktury służby zdrowia, jak również opracowanie nowego modelu finansowania, uwzględniającego dopływ środków prywatnych”, w tym wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, jako alternatywnych, obok umów z NFZ , źródeł finansowania świadczeń zdrowotnych.

Dokument jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia.

- To wyczerpujące opracowanie stanowi, naszym zdaniem, dobry punkt wyjścia do rozpoczęcia środowiskowej dyskusji o konkretnych działaniach resortu zdrowia we współpracy z resortem finansów oraz pracy i polityki społecznej, mających na celu realizację tej słusznej i trudno podważalnej wizji systemu ochrony zdrowia do 2020 roku – mówi Anna Janczewska-Radwan, ekspert ds. ochrony zdrowia BCC.

Według eksperta Business Centre Club zabrakło informacji na temat rozwoju systemu ochrony zdrowia w expose premier Ewy Kopacz.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bcc.org.pl, stan z dnia 7 października 2014 r.

\
Data publikacji: 7 października 2014 r.