We wtorek do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego przygotowany przez ministerstwo sprawiedliwości. W marcu na konferencji prasowej minister Zbigniew Ziobro podkreślał, że propozycja zmian w prawie farmaceutycznym ma pomóc ograniczyć nielegalny wywóz z Polski leków ratujących życie. Wtedy podano, że w ubiegłym roku było w aptekach pół miliona odmów na lek przeciwzakrzepowy, milion - na lek na chorobę trzustki.

Zdaniem mecenas Ewy Rutkowskiej projektowane przepisy wzmacniają uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, m.in. przez umożliwienie sięgania po pomoc służb.

O tym, dlaczego dwie nowelizacje prawa farmaceutycznego wprowadzają przepisy dotyczące walki z mafią lekową czytaj tutaj>>

Mecenas podkreśla, że ważnym instrumentem dla usprawnienia czynności kontrolnych będzie możliwość nakładania przez inspekcję farmaceutyczną administracyjnych kar pieniężnych w przypadku nieprzekazywania w terminie na jej żądanie dokumentów, danych lub informacji – jednorazowo do 50 tys. złotych, a przy uporczywości uchylania się od tego obowiązku – do 300 tys. złotych.

Mecenas dodaje, że zaostrzeniu mają ulec także przepisy karne, za pomocą których projektodawcy chcą walczyć w szczególności z nielegalnym wywozem leków zagrożonych niedostępnością w Polsce – tutaj zagrożenie karami sięga nawet 10 lat pozbawienia wolności.

- Ten cel jest bezdyskusyjnie słuszny. Przepis karny w projektowanym art. 127 Prawa farmaceutycznego rozszerza zakres penalizacji podmiotowo – co jest kierunkiem uzasadnionym, gdyż penalizacja te nie powinny dotyczyć tylko podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczne czy apteki, ale każdego - mówi Rutkowska. - Mam wątpliwości co do sposobu przedmiotowego rozszerzenia penalizacji. Przepis określa, że przestępstwem będzie każde nabywanie, zbywanie, przywożenie, wywożenie, przewożenie lub przechowywanie produktów leczniczych wbrew przepisom Prawa farmaceutycznego. Z praktyki wiem, że przepisy administracyjne Prawa farmaceutycznego dotyczące tych kwestii nie zawsze są jasne i nierzadko budzą wątpliwości interpretacyjne oraz rozbieżność w podejściu różnych urzędników w inspekcji farmaceutycznej. To sprawia, że może nie być spełniony wymóg określoności przepisu karnego.

Projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego poszerza kompetencje kontrolerów, ale także zwiększa liczbę kontroli prowadzonych przez organy inspekcji farmaceutycznej, wprowadza także możliwość kontroli bez zapowiedzi. Zdaniem resortu wszystko po to, by skuteczniej walczyć z nielegalnym wywozem deficytowych leków z Polski zagranicę.

Więcej o zmianach przewidzianych w nowelizacji prawa farmaceutycznego czytaj tutaj>>