W prowadzeniu tych jednolitych studiów magisterskich UO będzie współpracować z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową (PMWSZ) w Opolu. Podczas środowych uroczystości list intencyjny w sprawie połączenia potencjału podpisali rektorzy obu uczelni, kolejno profesor dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja oraz dr Tomasz Halski. 

Kwestię tej konsolidacji wicepremier ocenił jako kluczową w działaniach na rzecz uruchomienia kierunku lekarskiego w Opolu. Uniwersytet Opolski "jest spośród tych nowych uniwersytetów powstałych po roku 1989 uczelnią chyba najprężniej się rozwijającą, podobnie Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową należy do najlepszych szkół zawodowych w Polsce (…). Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że nieomal na tej samej ulicy dwie uczelnie będą konkurowały o studentów, będą budowały drogie, konkurencyjne laboratoria, będą uruchamiały te same kierunki. Tutaj trzeba połączyć wysiłki" – podkreślił Gowin. 

Sukces opolskiej uczelni - mówił - to również efekt współpracy środowiska naukowego z władzami lokalnymi i regionalnymi. - Widać wyraźnie, że utworzenie tego kierunku traktowane jest przez całą społeczność Opola i regionu opolskiego jako wielka szansa rozwojowa – wskazał. 

Wniosek UO o utworzenie kierunku lekarskiego już wcześniej otrzymał pozytywne opinie resortu nauki oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Chodzi o spełnienie wymogów dotyczących odpowiedniej ilości kadry naukowo-dydaktycznej i samodzielnych pracowników nauki. 

W tym kontekście przygotowanie opolskiej uczelni Gowin uznał za modelowy.
- Wniosek musi być przygotowany perfekcyjnie, musi być zapewniona perfekcyjna kadra, musi być zapewnione znakomite zaplecze klinicznie i muszę powiedzieć, że pod tym względem wniosek UO był rzeczywiście bez zarzutu – wskazał. 

W jego ocenie nowy kierunek lekarski na UO ma szansę stać się w przyszłości jednym z najlepszych w Polsce. 

Minister zapewnił też uczelniom wsparcie organizacyjne oraz finansowe ze strony resortu. Będzie ono jednak zależało od przebiegu współpracy.
- Im większa współpraca między dwiema uczelniami, tym większe będzie wsparcie ze strony ministerstwa i na pewno mogę zadeklarować, że wtedy to wsparcie będzie liczone nie w milionach, ale w dziesiątkach milionów – mówił. 

Wsparcie finansowe zapewnił też prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski. - Stawiamy za priorytet, jako władze miasta, rozwój środowiska akademickiego w Opolu – powiedział. 

Dziękując za zaangażowanie naukowcom i politykom z różnych opcji rektor UO podkreślił znaczenie tej decyzji dla uniwersytetu. - Tu mamy naprawdę wydarzenie historyczne dla uczelni. To jest dopełnienie uniwersytetu do końca - powiedział profesor Nicieja. 

Kierunek lekarski ruszy w roku akademickim 2017/2018 na wydziale przyrodniczo-technicznym UO. W październiku 2017 roku naukę ma tam rozpocząć 60 studentów. 

Głównym zapleczem klinicznym uczelni ma być Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, który w przyszłości ma się stać uniwersyteckim szpitalem klinicznym. Jak podano w komunikacie na stronie samorządu woj. opolskiego przekształcenie planowane jest po pierwszym cyklu kształcenia w roku akademickim 2022/2023. 

Zajęcia prowadzone będą w Collegium Medicum w jednym z budynków uczelni, która wymaga jednak przebudowy, rozbudowy i doposażenia. Koszt tej inwestycji szacuje się na ponad 41 mln zł. 

Przewodniczący Rady Miasta Opola Marcin Ociepa powiedział, że w ciągu miesiąca mają się zakończyć negocjacje finansowe między innymi  z ministerstwem. - Jak będą gwarancje finansowe, to uniwersytet rozpocznie procedury finansowe związane z przetargami na remont, jednocześnie trzeba będzie podpisywać umowy z kadrą i zamawiać sprzęt – mówił. 

Ociepa dodał, że docelowo UO mógłby - w pespektywie kilku lat - uruchomić wydział medyczny. - To jest możliwe, dlatego tak ważna jest współpraca z PMWSZ, bo ona z kolei ma kierunki otoczenia lekarskiego na przykład pielęgniarstwo czy położnictwo – uznał. 

Uniwersytet Opolski powstał w 1994 roku. Obecnie studenci kształcą się tam na ośmiu wydziałach. (pap)