Operacje, które wykonano 19 lutego 2018 roku, odbyły się w trakcie konferencji naukowo-szkoleniowej „Zastosowanie mikroinwazyjnej terapii cienkoigłowej z użyciem Echolasera do operacji guzów tkanek miękkich m. in. tarczycy, prostaty, wątroby".

Zastosowanie technologii echolasera umożliwia przeprowadzanie mikroinwazyjnych zabiegów termoterapii z użyciem ultradźwięków. Jest to technika mikroinwazyjna, która do destrukcji tkanek nowotworowych wykorzystuje bardzo cienkie igły o średnicy 0,8 mm. Igły  są bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów. Ich zastosowanie wpływa na  ograniczenie ryzyka powikłań i efektów ubocznych, a także ryzyka krwawienia i infekcji, zapewniając krótki czas powrotu do zdrowia oraz wyjątkową estetykę zabiegu, bez konieczności stosowania znieczulenia.

Echolaser jest wykorzystywany w leczeniu złośliwych i łagodnych guzów, w tym także takich, które do tej pory były uznawane za nieoperacyjne.

To technologia jest bardzo obiecująca. Pozwala na szybkie, nieinwazyjne usuwanie nawet takich guzów, które do tej pory były, z różnych powodów poza zasięgiem operatora. Poza tym, dzięki temu, że zabieg wykonywany jest przy użyciu igieł cieńszych niż 1 mm większość operacji może być przeprowadzana bez znieczulenia, nawet miejscowego.

Możliwe jest także przeprowadzanie operacji oszczędzających tam, gdzie do tej pory nie było to możliwe. Dzięki temu, że operacje odbywają się bez znieczulenia, nie wymagają przecinania powłok oraz umożliwiają oszczędzanie operowanych organów, nie są praktycznie wcale obciążające dla pacjentów, pozwalają też na błyskawiczną rekonwalescencję i szybkie opuszczenie szpitala.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Echolaser jest urządzeniem zarejestrowanym w Unii Europejskiej wykorzystywanym przez szpitale z całej Europy. Obecnie czynione są starania o dopuszczenie urządzenia do leczenia guzów, głównie nowotworowych w Stanach.

Technologia echolasera została opracowana przez włoską firmę Elesta. Jest to pierwszy, unikatowy, zintegrowany system łączący technologię laserową z ultradźwiękami. Zastosowanie Echolasera umożliwia diagnostykę i mikroinwazyjne leczenie łagodnych i złośliwych zmian tkanek miękkich. Echolaser wykorzystuje światło laserowe transmitowane poprzez skórę za pomocą  wyjątkowo cienkich włókien światłowodowych (0,3 mm) zintegrowanych z systemem USG.

Obecnie w Polsce technologia ta nie jest zarejestrowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Konferencja, która odbyła się we Wrocławiu, a w szczególności zabiegi, które zaprezentowały możliwości urządzenia, to pierwszy krok do umożliwienia polskim pacjentom korzystania z zabiegów z wykorzystaniem echolasera.

Szukasz kolejnych informacji z zakresu ochrony zdrowia?
Poznaj serwis LEX Medica i korzystaj ze 100% wiarygodnej wiedzy oraz nowoczesnych narzędzi, które ułatwią Ci codzienną pracę w szpitalu czy przychodni >>