Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 071 mln zł i była wyższa o 11,8 procenta w porównaniu do maja 2016.  Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne miała wartość 612 mln zł i wzrosła o 10,04 procenta w porównaniu do maja 2016.

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 27,27 procenta, a wartość refundacji w maju 2017 roku wyniosła prawie 704 mln zł, co oznacza wzrost o 12,4 procenta w porównaniu do maja 2016 roku.

Średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece wyniosła 18,31 zł, co oznacza wzrost o 0,32 procenta w porównaniu do maja 2016, a średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,35 zł, co oznacza wzrost o 1,77 procenta w porównaniu do maja 2016 roku. Natomiast średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne wyniosła 24,89 zł, co oznacza wzrost o 9,66 procenta w porównaniu do maja 2016, a średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,69 zł, co oznacza wzrost o 0,05 procenta w stosunku do maja 2016.

Z analizy rynku wynika także, że średnia marża apteczna w maju 2017 roku wyniosła 24,85 procenta i była niższa od marży w analogicznym okresie 2016 roku o 0,1,5 pp., a w porównaniu do kwietnia 2017 roku - o 0,1 pp.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w maju 2017 roku była o ponad 28 mln zł niższa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Najbardziej widoczny spadek wartości sprzedaży wystąpił dla produktów w sprzedaży odręcznej (o 29,4 mln zł). Segmenty leków refundowanych oraz pełnopłatnych wzrosły odpowiednio o 2,9 mln oraz 1,4 mln zł. Leki sprzedawane w ramach importu, na wnioski indywidualne, odnotowały w tym okresie spadek o 3,08 mln zł.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2017, według PharmaSequence, zakłada, że wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie ponad 32,8 mld zł i będzie wyższa o 3,3 procenta względem wyniku, jaki osiągnął rynek apteczny w 2016 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2017 roku wyniesie ponad 8,3 mld zł, czyli o 2,5 procenta więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Źródło: www.pharmasequence.pl