Delegacja protestujących złożyła petycję ze swoimi żądaniami w kancelarii premiera. Planują też wręczyć ją ministrowi rolnictwa.
Inspektorzy nie wykluczyli zaostrzenia protestu, jeśli negocjacje z MRiRW nie przyniosą skutku. Jak powiedział wiceprezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Józef Białowąs, inspektorzy mogą  wstrzymać kontrole żywności, co w konsekwencji może zahamować eksport polskich produktów spożywczych.

Białowąs podkreślił, że niskie zarobki powodują, że coraz mniej ludzi chce pracować w Inspekcji Weterynaryjnej.
- Tymczasem licząca w sumie 6 tysięcy pracowników służba odpowiada za bezpieczeństwo żywności w całym kraju, jakość eksportowanych wyrobów spożywczych, zabezpiecza również kraj przed skutkami afrykańskiego pomoru świń - przypomniał.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało we wtorek 6 października 2015, że przewiduje w budżecie 6 mln 116 tys. zł na podwyżki dla inspekcji.
- W projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok w wojewódzkich inspektoratach weterynarii zaplanowano kwoty na podwyżki w wysokości ogółem 6 mln 116 tys. zł, natomiast w powiatowych inspektoratach weterynarii w kwocie ogółem 12 mln 308 tys. zł, co daje średnio na etat w wojewódzkich inspektoratach weterynarii wzrost o 290 zł brutto miesięcznie, a w powiatowych inspektoratach weterynarii wzrost średnio o 262 zł brutto miesięcznie - podał w komunikacie resort rolnictwa.
 

Ministerstwo zastrzegło, że ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do właściwego wojewody.

Resort rolnictwa poinformował ponadto, że na wniosek Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęto i zakończono prace nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych, towarzyszących podróżnym. Chodzi o podwyższenie opłaty za wydanie paszportu z 51 zł do 100 zł, z czego wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu wzrośnie z 30 zł do 70 zł.

Jak wynika z komunikatu, MRiRW pracuje nad mechanizmem umożliwiającym finansowanie części zadań realizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną między innymi ze środków PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). 
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada i nie może wydatkować środków budżetowych, które mogłyby zostać przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szczebla terenowego Inspekcji Weterynaryjnej. MRiRW wielokrotnie kierowało jednak pisma do Ministerstwa Finansów w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2016 rok środków z przeznaczeniem na podwyżki płac i nowe etaty" - zaznaczył resort.(pap)