Naukę od października 2016 roku w trybie dziennym (stacjonarnym), bezpłatnym będzie mogło rozpocząć około 60 studentów. Właściciele prywatnych podmiotów medycznych zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach - regionalnym związku pracodawców Konfederacji Lewiatan, otwarcie zadeklarowali pomoc w kształceniu praktycznym (staże i praktyki zawodowe) przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy.

- To pierwszy tego typu przypadek na Dolnym Śląsku, że z inicjatywy grupy przedsiębiorców oraz regionalnego związku pracodawców będzie otwarty nowy kierunek studiów, odpowiadający na wyraźne potrzeby podmiotów branży medycznej - mówi Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców- regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan.   

 [-OFERTA_HTML-]

 

Pielęgniarek i położnych do 35. roku życia zarejestrowanych  w Wałbrzyskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych jest ledwie około 190, a tych powyżej 35 roku życia około 6 tysięcy. Sytuacja ta jest spowodowana likwidacją liceów medycznych, brakiem  w regionie studiów wyższych, na których można zdobyć zawód pielęgniarki oraz emigracją pielęgniarek do krajów unijnych.  

Otwarcie kierunku pielęgniarstwa w wałbrzyskiej uczelni rozwiąże długotrwały i narastający problem pozyskiwania wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej i polepszy jakość świadczenia usług medycznych, promocji i edukacji zdrowotnej. Przyszli studenci pielęgniarstwa natomiast zyskają gwarancję zatrudnienia w publicznych i niepublicznych podmiotach medycznych.

Dolnośląscy Pracodawcy wraz z aktywnie funkcjonującą w ramach związku Sekcją Pracodawców Medycznych pod przewodnictwem Roberta Śliwy z Przychodni Specjalistycznej Regina i Walenty Śliwa S.J. byli inicjatorami podjętej współpracy na rzecz uruchomienia pielęgniarstwa w Wałbrzychu.

Wniosek wałbrzyskiej uczelni został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 362/2016 z 30 czerwca 2016 roku o nadaniu uprawnień do prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku pn. „pielęgniarstwo", profil praktyczny.


Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl