„Straty bilansowe przewyższają fundusze własne szpitala o 2 074 869,37 zł, co powoduje, że fundusze własne są ujemne, a zobowiązania obce finansują nie tylko majątek szpitala, ale również ujemną wartość funduszy własnych (2 074 869,37 zł)" - piszą w swojej opinii biegli.

Brak ponad 2 mln zł w funduszach szpitala może stanowić przeszkodę w zaciąganiu kolejnych zobowiązań i tym samym zaważyć na płynności placówki.

Informacja o sytuacji szpitala została przedstawiona podczas sesji rady powiatu wadowickiego.

Cały artykuł www.wadowice24.pl