Z komunikatu resortu wynika, że w piątek umowę o dofinansowanie projektu podpisały w Grójcu sekretarz stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko i prezes Zarządu Powiatowego Centrum w Grójcu SP z o.o. Jadwiga Barwicka.

Nowy szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z wyposażeniem zostanie zbudowany od podstaw w oparciu o technologie efektywne energetycznie, a lądowisko dla helikopterów będzie czynne przez całą dobę. Na nowym oddziale, oprócz udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia i zdrowia, będą realizowane także procedury diagnostyczno-terapeutyczne polegające na wstępnej diagnostyce.

Starostwo Powiatowe podało, że placówka zostanie doposażona w aparaturę medyczną m.in. analizator parametrów krytycznych, przyłóżkowy zestaw RTG, przewoźny ultrasonograf, stół zabiegowy z lampą operacyjną, defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca, zestaw do monitorowania czynności życiowych, zestaw do szybkiego przetaczania płynów, aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta i zestaw do trudnej intubacji.

Wśród wyposażenia znajdą się również środki łączności zapewniające kontakt z zespołami ratownictwa medycznego, respirator transportowy, respirator stacjonarny, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych, przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym, defibrylator półautomatyczny i specjalistyczne łóżka elektryczne. 


Z informacji wynika, że budowa potrwa do grudnia 2020 r. Całkowita wartość projektu to 12,95 mln zł, przy czym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 7,98 mln zł, a wkład własny powiatu grójeckiego to 4,97 mln zł.

MZ informuje przy okazji, że obecnie, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na wsparcie sektora zdrowie, przeznaczone zostało 2,2 mld zł wydatków kwalifikowalnych, z czego 0,94 mld zostało przeznaczone na infrastrukturę ratownictwa medycznego.

Do tej pory podpisano 140 umów o dofinansowanie dotyczących wsparcia istniejących SOR - 14 dla Mazowsza i 126 dla regionów słabiej rozwiniętych. Ich łączna wartość to niemal 500 mln zł wydatków kwalifikowanych. Wsparte istniejące SOR’y stanowią około 52 proc. wszystkich istniejących SOR w Polsce.

Z komunikatu MZ wynika też, że do końca programu ma zostać zrealizowanych prawie 200 projektów, w ramach których sfinansowane zostaną inwestycje takie jak istniejące i nowe szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), istniejące i nowe centra urazowe dla dorosłych (CU) i dla dzieci (CUD), lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, bazy lotniczego pogotowia ratunkowego (LPR) oraz wyposażenie śmigłowców.