Ośrodek mieści się przy utworzonym w 2010 roku Krajowym Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, znajdującym się w budynku tzw. Szpitala Studenckiego.

- Hipercholesterolemia rodzinna to schorzenie genetycznie uwarunkowane, najczęściej występująca choroba genetyczna. Choroba ta ma charakter powszechny, bo dotyka prawdopodobnie 1 na 250 osób populacji w Polsce. To są osoby, u których ryzyko wystąpienia nagłego zgonu, zawału serca, udaru w wieku około 50 lat wynosi 50 procent - jest to wskaźnik niezwykle wysoki - powiedział na konferencji prasowej, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego profesor dr hab. Marcin Gruchała.

Podkreślił, że tym osobom można pomóc w stosunkowo łatwy sposób.
- Bo praktycznie leczenie przy pomocy jednej tabletki statyny jest w stanie zredukować to ryzyko praktycznie do ryzyka populacyjnego. Hipercholesterolemia rodzinna jest więc chorobą całkowicie uleczalną. Cały więc wysiłek powinien być skierowany na identyfikację osób, które na nią cierpią, a niestety, o tym nie wiedzą - wytłumaczył.

- Dziś w Polsce mamy taką sytuację, że diagnoza hipercholesterolemii rodzinnej jest postawiona u zaledwie ponad tysiąca osób, a spodziewamy się, że dotkniętych tą chorobą jest między 100 a 200 tysięcy osób. Głównym celem projektu, któremu ma służyć poradnia, jest więc zwiększenie odsetka wykrywalności - wyjaśnił profesor Gruchała.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Marek Tombarkiewicz ma nadzieję, że gdańskiej poradni uda się wypracować model diagnostyki hipercholesterolemii rodzinnej wraz z rozszerzeniem jej na członków rodziny.
- To jest niezwykle ważne, bo choroby układu sercowego, do których prowadzi nierozpoznana i nieleczona hipercholesterolemia rodzinna, zbierają śmiertelne żniwo często wśród młodych osób - dodał.

Na swoją działalność do 2020 roku poradnia hipercholesterolemii rodzinnej w Gdańsku otrzyma z Narodowego Programu Zdrowia 4,8 miliona złotych.

Lider projektu dr Krzysztof Chlebus poinformował, że w ciągu trzech lat możliwe będzie przebadanie od 1,5 do 3 tysiąca osób.

Ośrodek będzie czynny codziennie. Aby móc zakwalifikować się na wizytę, trzeba spełniać co najmniej jedno z trzech kryteriów: stężenie cholesterolu LDL powyżej 190 mg/dl, stężenie cholesterolu całkowitego powyżej 310 mg/dl lub wystąpienie przedwczesnej (mężczyźni poniżej 55 roku życia, kobiety poniżej 60 roku życia) choroby wieńcowej lub naczyniowej (m.in. przebyty zawał serca, udar serca, miażdżyca tętnic kończyn dolnych) u pacjenta lub jego najbliższych krewnych.(pap)