W 2014 roku składki zdrowotne rolników wciąż na dotychczasowych zasadach
\\

Resort zdrowia przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie rolników za lata 2012 i 2013. Zgodnie z projektem wydłużono dotychczas obowiązujące zasady. Oznacza to, że rolnicy wciąż nie będą musieli płacić składek zdrowotnych od rzeczywistych dochodów.

W 2014 roku rolnicy będą płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne na dotychczasowych zasadach. Projekt nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników przekazany przez Ministerstwo Zdrowia do konsultacji zewnętrznych wydłuża działanie dotychczasowych zasad o rok. Tak więc rolnicy będący właścicielami gospodarstw o powierzchni powyżej 6 ha przeliczeniowych, za każdego członka rodziny i siebie będą nadal płacić składkę miesięczną w wysokości 1 zł za hektar. Za właścicieli gospodarstw mniejszych składki będzie płacił budżet państwa.

Kontynuacja w 2014 r. obecnie obowiązujących rozwiązań wynika z faktu, iż systemowe zmiany w zakresie obowiązku podatkowego i składkowego rolników mają charakter wielopłaszczyznowy i złożony. Obecnie trwają prace we wskazanym zakresie, a uchwalenie odpowiednich zmian będzie wymagać zagwarantowania odpowiedniego vacatio legis, dostosowanego również do terminów opłacania podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W uzasadnieniu do projektu podkreśla się, że rozwiązanie to ma charakter przejściowy i rok 2014 będzie ostatnim rokiem obowiązywania regulacji w tym kształcie.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 26 lipca 2013 r.

\
Data publikacji: 26 lipca 2013 r.