Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie definicji dawki terapeutycznej koncentratu krwinek płytkowych w krwi pełnej, definicji jednostki osocza świeżo mrożonego poprzez dodanie wartości odchylenia objętości osocza uzyskiwanego metodą automatyczną +/- 10 % oraz dodano definicję dawki pediatrycznej.
Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 r. i zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie określania wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r. (Dz. U. poz. 958).

Źródło: www.mz.gov.pl