Podkomisja za obowiązkiem zawierania umów na wydanie leków refundowanych
Były minister zdrowia Marek Balicki (Sojusz Lewicy Demokratycznej) zgłosił poprawkę do projektu ustawy, w której domagał się usunięcia obowiązku zawierania tego rodzaju umów przez apteki. Twierdził, iż "wprowadzenie obowiązkowych umów jest nieuzasadnione, gdyż warunki określające wydawanie leków refundowanych są wyznaczane przez przyznawane aptekom koncesje". Jak wyjaśniał, "takie przepisy mogą być korupcjogenne". Ostatecznie poprawka została jednak przez Podkomisję odrzucona.
NRA: Sprzeciw wobec zasad zrywania umów z apteką przez NFZ
Zbyt szerokie ujęcie. Kontrowersyjne okazały się też przepisy umożliwiające Funduszowi rozwiązanie umowy z apteką "w przypadku uniemożliwiania lub utrudniania czynności kontrolnych" lub "niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych". W ocenie prawnika Naczelnej Rady Aptekarskiej Krzysztofa Baki, "przepis ten jest zbyt szeroki, a konsekwencje zerwania umowy mogą być dla apteki bardzo poważne", tym bardziej, iż w projekcie "nie przewidziano żadnej instancji odwoławczej w przypadku rozwiązania przez NFZ umowy".
Resort Zdrowia: Wszyscy zawierają umowy z NFZ dot. publicznych pieniędzy
Jak odpowiadał Wiceminister Zdrowia Adam Fronczak, "zarówno lekarze, jak i szpitale zawierają umowy z NFZ, jeśli tylko ich działanie dotyczy środków, które mają charakter publiczny". Podkomisja Zdrowia zaproponowała także, aby umowa apteki z NFZ była zawierana na czas nieokreślony, jak również, "aby Minister Zdrowia w rozporządzeniu określał warunki zawieranych umów i przedstawił ramowy wzór umowy".
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 16 lutego 2011 r.