Zgodnie z art. 92 ustawy z 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne, kierownik apteki musi być obecny w aptece w godzinach jej czynności. W przypadku jego nieobecności w aptece, przy jednoczesnym świadczeniu przez nią usług farmaceutycznych konieczne jest wyznaczenie zastępstwa.

Jakie znaczenie ma stanowisko kierownika apteki, kiedy konieczne jest podjęcie obowiązków przez zastępcę kierownika, jakie są rodzaje zastępstw, jak formalnie należy ustanowić zastępcę kierownika, jakie kwalifikacje powinien posiadać zastępca kierownika apteki oraz jakie są skutki braku zastępcy kierownika apteki – tego dowiesz się z komentarza praktycznego autorstwa Krzysztofa Urbana i Ewy Warmińskiej w LEX Apteka.