Akta postępowań znajdujących się w Urzędzie udostępnia się stronie postępowania; pełnomocnikowi uczestnikom na prawach strony w danym postępowaniu. Odpisy lub kopie akt sporządza pracownik Urzędu na wniosek, którego wzór stanowi załącznik do komunikatu opublikowanego na stronie Urzędu. Usługa polegająca na wydaniu kopii, odpisów i uwierzytelnienia podlega opłacie zgodnie z cennikiem zamieszczonym w przedmiotowym komunikacie.
Źródło: www.urpl.gov.pl