Możliwość bezpośredniego uczestnictwa w systemie nadzoru uzyskali również pacjenci i ich opiekunowie, ratownicy medyczni i diagności laboratoryjni.

Można zgłaszać reakcje niepożądane wynikające zarówno z prawidłowego jak i nieprawidłowego stosowania produktów, przypadki zatruć lekowych i przypadki powikłań będących wynikiem błędu w podaniu leku.

Czytaj: URPL: coraz więcej zgłoszeń działań niepożądanych leków >>>

Nadzorem objęte są wszystkie produkty dopuszczone do obrotu w Polsce, a więc leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym, leki na receptę, w tym szczepionki, leki dostępne w sprzedaży odręcznej, leki stare i nowe, stosowane wyłącznie przez specjalistów i stosowane przez wszystkich pacjentów w powszechnych dolegliwościach.

Na stronie Urzędu znajduje się film przypominający podstawowej informacje na ten temat: http://www.urpl.gov.pl/