Prezes Urzędu informuje, że oryginalne wyroby nie są oznakowane znakiem CE, natomiast wyroby sfałszowane są oznakowane znakiem CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej - 0086.

Prezes Urzędu ostrzega przed używaniem sfałszowanych soczewek kontaktowych.

Źródło: www.urpl.gov.pl