UOKiK: Przejęcie Polfy pod określonymi warunkami
\\

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, iż Polpharma może przejąć Polfę Warszawa, jednak pod określonymi warunkami – przejmująca spółka będzie musiała m.in. sprzedać wszelkie prawa do trzech leków.

W październiku 2011 r. do UOKiK wpłynął wniosek Zakładów Farmaceutycznych Polpharma o przejęcie kontroli nad Zakładami Farmaceutycznymi Polfa w Warszawie, które są spółką Skarbu Państwa, wchodzącą w skład Polskiego Holdingu Farmaceutycznego. Podstawą zgłoszenia koncentracji była umowa zawarta pomiędzy PHF, Skarbem Państwa i Polpharmą. Na jej podstawie przejmujący przedsiębiorca ma nabyć większość akcji Polfy Warszawa.

Postępowanie przeprowadzone przez UOKiK wykazało, że transakcja doprowadzi do ograniczenia konkurencji na trzech krajowych rynkach wprowadzania do obrotu leków przeciwzakrzepowych dostępnych bez recepty, fluorochinolonów wydawanych z przepisu lekarza oraz sulfonamidów wydawanych z przepisu lekarza. Na rynku preparatów do oczu uczestnicy koncentracji osiągnęliby pozycję monopolistyczną, a na pozostałych dwóch ich udziały znacznie przekroczyłyby przewidziany przez ustawę antymonopolową próg 40 proc., z którym związane jest domniemanie posiadania przez przedsiębiorcę pozycji dominującej. Jednym ze skutków osiągnięcia przez Polpharmę tak znaczącej pozycji na tych rynkach mógłby być wzrost ceny niektórych leków.

Jak powiedziała Prezes UOKiK, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, „analiza Urzędu wykazała jednocześnie, że możliwe jest nałożenie na przejmującą spółkę warunków, których spełnienie oznaczać będzie zachowanie konkurencji”. Jak dodała, konieczne będzie przede wszystkim wyzbycie się przez Polpharmę w ciągu 18 miesięcy od wydania decyzji wszelkich praw do trzech leków, produkowanych przez nią lub Polfę Warszawa: Polocard lub Acard (leki przeciwzakrzepowe), Cipronex lub Proxacin (fluorochinolony) oraz Sulfacetamidum natrium lub Sulfacetamidum WZF 10% HEC.

Sprzedaż musi nastąpić na rzecz inwestora nienależącego do grupy kapitałowej Polpharmy oraz nie współkontrolowanego przez żaden podmiot z tej grupy. Nabywca będzie musiał również uzyskać akceptację UOKiK. Przejmująca spółka ma też obowiązek przekazać nowemu właścicielowi leków pełną dokumentację techniczną i handlową dotyczącą ich produkcji oraz sprzedaży.

Ponadto Polpharma do czasu wyzbycia się praw do trzech leków będzie musiała utrzymać: co najmniej 70 proc. ich udziału w rynku oraz relację wydatków na reklamę i promocję tych produktów do ich sprzedaży – w porównaniu do lat 2010 i 2011.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.uokik.gov.pl, stan z dnia 26 marca 2012 r.

\
Data publikacji: 27 marca 2012 r.