Chodzi o dawny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. prof. Gasińskiego w Tychach. Szpital od lat borykał się z problemami finansowymi, dlatego w maju 2012 roku decyzją radnych sejmiku woj. śląskiego został wygaszony. Powodem był dług, który uniemożliwiał dalsze leczenie pacjentów.

Leczenie na bazie szpitalnych oddziałów przejęła wówczas należąca w 100 procentach do samorządu woj. śląskiego spółka Megrez (budynki należą do woj. śląskiego). W ostatnich miesiącach sprawa tej potrzebującej dziś znacznych nakładów spółki była nagłaśniana (również politycznie, przez posłów PiS) w kontekście sygnałów o jej możliwej prywatyzacji. Ostatecznie udziały w Megrezie mają objąć lokalne samorządy.

Pozostałą część byłego szpitala, w której pozostały szpitalne przychodnie, przemianowano w 2012 roku na Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Gasińskiego w Tychach. To ta część będzie teraz przekształcana w spółkę pracowniczą. Proces likwidacji dotychczasowej placówki ma rozpocząć się 1 kwietnia 2014 i potrwać do końca roku. Świadczenia zdrowotne ma przejąć Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach sp. z o. o.

Krótko przed wygaszeniem wojewódzki szpital w Tychach był zadłużony na ponad 68 mln zł (dług przekraczał jego majątek). Na koniec 2013 roku zobowiązania wojewódzkiej placówki, w której pozostały długi dawnego szpitala, wyniosły ponad 62,5 mln zł - w tym pożyczki województwa 32,5 mln zł. Strata netto na koniec grudnia 2013 roku przekroczyła 7 mln zł. Łączny koszt likwidacji zakładu oszacowano na około 53 mln zł, w tym umorzenie pożyczek województwa.

Ponieważ ujemny wynik za 2012 rok nie został w całości pokryty w terminie, zgodnie z przepisami samorząd musiał rozpocząć proces likwidacji dotychczasowej placówki lub jej przekształcenia. Ze względu między innymi na koszty społeczne likwidacji, w roku 2013 województw zaproponowało załodze powołanie spółki pracowniczej.

Jak wynika z uzasadnienia poniedziałkowej uchwały sejmiku, na gruncie Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Gasińskiego w Tychach działa 20 poradni specjalistycznych, poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zakład rehabilitacji. Zatrudnienie na koniec 2013 roku wyniosło 90 osób, wśród nich 15 lekarzy i 33 pielęgniarki. Wartość kontraktu z NFZ w roku 2013 to prawie 5,2 mln zł.

Zgodnie natomiast z podpisanym w ostatnich dniach listem intencyjnym Megrez dokapitalizują poprzez objęcie nowych udziałów lokalne samorządy – Tychów, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i mieszczących się w powiecie gmin. Kapitał ten ma zostać przeznaczony na realizację tzw. programu dostosowawczego oraz inne remonty, zakupy i inwestycje, potrzebne w związku z wymaganiami UE i NFZ.


Tychy mają objąć udziały o wartości 6 mln zł – połowę do końca maja 2014, a drugą do końca stycznia 2015 roku. Powiat obejmie udziały o wartości 200 tys. zł do końca maja. Miasta Imielin, Lędziny, Bojszowy i Chełm Śląski zadeklarowały w tym roku pomoc w wysokości odpowiednio: 60 tys., 100 tys., 70 tys. i 60 tys. zł.

Jak wcześniej informowano, nakłady potrzebne wyłącznie do dostosowania szpitala do wymogów NFZ do 2016 roku to od 6 do 9 mln zł. Koszty kompleksowego remontu instalacji budynku są szacowane na około 30 mln zł.(pap)