Tombarkiewicz uczestniczył w uroczystości wręczenia certyfikatu akredytacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (WSZ). Akredytacja jest ważna do 2020 roku.

Podczas spotkania z dyrekcją lecznicy i w późniejszej rozmowie z dziennikarzami wiceminister poinformował, iż resort zdrowia pracuje nad zasadami premiowania finansowego placówek, które posiadają certyfikat potwierdzający wysokie standardy leczenia.

- Pracujemy nad tym, o czym się mówi od wielu lat – może się uda, że od stycznia 2018 roku lub w trakcie przyszłego roku, szpitale posiadajcie certyfikat akredytacyjny, będą premiowane finansowo. Rozpatrujemy pomiędzy 1 a 2 procent wartości ryczałtu – opisywał Tombarkiewicz.

W jego opinii, w przypadku tak dużych szpitali, jak kielecki szpital wojewódzki, będą to w skali roku „bardzo duże pieniądze”.
- Wreszcie doszliśmy do momentu, kiedy za jakość, potwierdzoną certyfikatem akredytacyjnym Centrum Monitorowania Jakości - a tak naprawdę ministerstwa zdrowia - będziemy premiować szpitale – ocenił Tombarkiewicz.

Przypomniał, że dotąd certyfikaty opierają się na ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia, ale resort pracuje nad ustawą o jakości i bezpieczeństwie pacjentów.
- Zakładamy tam bardziej rygorystyczne podejście do uzyskiwania certyfikatu, a także możliwość odebrania certyfikatu - w trakcie trzech lat ich obwiązywania - jeśli szpital dopuści się do karygodnych zaniedbań – opisywał Tombarkiewicz.

Jak wyliczał, w Polsce z około 900 szpitali, certyfikat akredytacyjny posiada około 250.
- W dalszym ciągu jest to bardzo elitarne grono – zaznaczył wiceminister.

- Najważniejsze w akredytacji szpitali jest potwierdzenie jakości udzielanych świadczeń - w bardzo szerokich zakresach. Akredytacja obejmuje 15 działów, ponad 220 standardów, każdy o innej wadze. Żeby ją uzyskać, trzeba spełnić 75 procent z nich. Przegląd akredytacyjny obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania szpitala, od zabezpieczenia w media, poprzez stan sanitarny pomieszczeń, bezpieczeństwo terapii, sposób prowadzenia dokumentacji medycznej – opisywał Tombarkiewicz.

Przegląd akredytacyjny przeprowadza Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które podlega Ministerstwu Zdrowia. Raport z przeglądu, jest przekazywany do Rady Akredytacyjnej, powoływanej przez resort. Rada ocenia raport i wyraża zgodę, by minister nadał certyfikat lecznicy lub odmówił jego przyznania.

Kielecki WSZ spełnił 78 procent standardów wymaganych w akredytacji. Tombarkiewicz wyraził nadzieję, że odnawiając w przyszłości certyfikat, placówka uzyska wyższy wynik, aby „równać do najlepszych”.

Jak powiedział dyrektor WSZ Andrzej Domański, lecznica uzyskała akredytację po raz czwarty. Poprzednia wygasła w 2015 roku.
- Przerwa w posiadaniu tego certyfikatu spowodowana połączeniem w 2015 roku naszej placówki z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym. Nie oznacza to, że w tym czasie nie kontynuowaliśmy świadczeń na wysokim poziomie, ale należało te dwa szpitale zintegrować – dostosować przepisy, rozporządzenia i szczegółowe procedury. Uzyskanie akredytacji to zasługa ciężkiej pracy wszystkich pracowników szpitala – podkreślił Domański.

W czwartek 27 lipca 2017 roku w szpitalu otwarto też po generalnym remoncie Klinikę Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej. Inwestycja kosztowała około 2,3 mln zł i została sfinansowana ze środków własnych lecznicy. (pap)

 [-OFERTA_HTML-]