Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2002 roku w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty (Dz. U. Nr 85, poz. 778) uwzględnienia zmiany wprowadzone rozporządzeniem MZ z 10 kwietnia 2013 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty (Dz. U. poz. 478).


Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK