Jak podaje Medycyna Praktyczna Online, technicy medyczni radioterapii zaskarżą do TK przepisy ustawy o działalności leczniczej.
Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) z Konstytucją RP. Chodzi o sprawdzenie zgodności w zakresie, w jakim odnosi się ona do pracowników stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego, tj. do techników medycznych radioterapii i elektroradiologii.
Na mocy tej ustawy doszło do zwiększenia wymiaru czasu pracy m.in. techników medycznych radioterapii. Dotychczas obowiązującą normą było 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Po zmianie, jest to 7 godzin i 35 minut na dobę oraz przeciętnie 37 godzin i 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Według OZZTMR, wprowadzenie nowych przepisów wynikało z błędnego przekonania o bezpiecznych warunkach pracy pracowników stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego, opartego na wadliwych danych, które w trakcie procesu legislacyjnego nie zostały skonfrontowane z badaniami przedstawianymi m.in. przez OZZTMR.
Więcej na ten temat na stronie internetowej MP Online.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mp.pl, 15 września 2011 r.
 
Data publikacji: 16 września 2011 r.