Lekarze są zwolnieni z tajemnicy w sprawach przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej oraz przed sądem lekarskim, a także w postępowaniach przed wojewódzkim komisjami ds. zdarzeń medycznych, tak wynika z obowiązujących przepisów.  

Sądy karne też mogą zwalniać z tajemnicy, natomiast cywilne – nie.

Poza tym świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli miałoby to być połączone z naruszeniem tajemnicy zawodowej. Dlatego lekarze często odmawiają zeznań z obawy przed konsekwencjami.

Czytaj: NRL: Trybunał Konstytucyjny podkreślił szczególną wagę tajemnicy lekarskiej >>>

Lekarze może ewentualnie poprosić pacjenta o zwolnienie go z obowiązku zachowania tajemnicy, lub rodzinę, jeżeli chodzi o zmarłego. Jednak zdaniem ekspertów przepisy postępowania cywilnego w tej dziedzinie powinny zostać zmienione.

Cały artykuł: www.gazetaprawna.pl