Tak wynika z podpisanej 3 października 2014 roku przez ministra finansów interpretacji ogólnej w sprawie stosowania art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849). Na podstawie tego przepisu od osób przebywających w szpitalach nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej.
Interpretacja ministra finansów rozszerza zakres tego wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty uzdrowiskowej na osoby przebywające w szpitalach uzdrowiskowych.

Interpretacja jest zgodna ze stanowiskiem Rzecznika praw pacjenta:
Rzecznik praw pacjenta: opłaty uzdrowiskowe w szpitalach bezprawne>>>

Czytaj także o wyroku WSA w tej sprawie:
Pensjonariusze szpitali uzdrowiskowych są zwolnieni od opłaty uzdrowiskowej >>>