Krystyna Kozłowska otrzymywała zgłoszenia od pacjentów leczonych w szpitalach uzdrowiskowych dotyczące pobierania tego typu opłaty przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym pod koniec kwietnia 2014 wystąpiła do ministra zdrowia z propozycją podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia różnorodnej interpretacji art. 17 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 roku. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska, za każdy dzień pobytu. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się między innymi od osób przebywających w szpitalach (niezależnie czy jest to szpital ogólny czy uzdrowiskowy).

Opłata może zostać pobrana od pacjentów przebywających w szpitalu uzdrowiskowym na leczeniu sanatoryjnym, ale nie może jeśli pacjenci przebywają w tego typu szpitalu na leczeniu szpitalnym.