Utworzona od 1 stycznia 2015 roku z Agencji Oceny Technologii Medycznych  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jako pierwsze zadania miała wykonać wylieczenie, ole kosztuje leczenie psychiatryczne. 

W tym celu rozesłała propozycje współpracy do 900 placówek w całym kraju zajmujących się psychiatrią, zarówno poradni jak i dużych szpitali, które leczą tylko nerwowo chorych, a także szpitali wielospecjalistycznych, w których psychiatria to tylko jeden z oddziałów.

Czytaj: Świadczeniodawcy pomogą AOTMiT przy wycenie świadczeń >>>

Jednak jest problem z pozyskaniem placówek do wspólpracy.

Cały artykuł www.gazeta.pl