Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie rozpoczyna realizację projektu, którego celem jest zwiększenie liczby urodzeń w powiecie. Placówka otrzymała na ten cel 1.818.074 zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Całkowity koszt projektu to 2,3 mln zł. Dofinansowanie stanowi 80 procent wartości. Projekt będzie realizowany do kwietnia 2016.

Pełna nazwa projektu brzmi: "Świadoma mama – zdrowe dziecko – lepsze jutro – program zwiększenia liczby urodzeń w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim".

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do opieki okołoporodowej oraz upowszechnianie postaw prozdrowotnych mających w efekcie zwiększyć liczbę urodzeń dzieci w naszym rejonie.

W ramach projektu zaplanowano unowocześnienie wyposażenia oddziałów pionu matki i dziecka w szpitalu. Zakupiona zostanie aparatura i sprzęt medyczny dla oddziału ginekologiczno-położniczego oraz bloku porodowego i sali cięć cesarskich, między innymi najnowszy typ aparatu USG z głowicami do badań ginekologicznych oraz neonatologicznych. Nowością będzie koło porodowe, czyli specjalny rodzaj łóżka porodowego, którego konstrukcja pozwala rodzącym kobietom na przybranie dowolnej pozycji wygodnej dla nich - taki sprzęt posiadają nieliczne szpitale w kraju. Natomiast na oddział noworodków trafią inkubatory i respiratory.

Działalność Szkoły Rodzenia zostanie rozszerzona, przewidywane jest uruchomienie edycji weekendowych. Będą także nowe formy zajęć, w tym aerobik dla młodych matek, które będą mogły przyjść na zajęcia wraz z maluszkiem, będzie to nowość w skali regionu. Przy Szkole Rodzenia uruchomiona zostanie także poradnia rodzinna – młodzi rodzice będą mogli, mając jakiekolwiek wątpliwości i pytania, skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy, psychologa, położnych, doradców laktacyjnych.

Kluczową częścią projektu będą jednak programy ukierunkowane na edukację i profilaktykę w celu zwiększenia liczby urodzeń w subregionie tarnowskim oraz wczesnego wykrywania problemów zdrowotnych. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych Tarnowa i powiatu tarnowskiego oraz na uczelniach wyższych planowane są spotkania z udziałem lekarzy ginekologów. Wykłady będą próbą obalenia mitów dotyczących seksualności, ciąży i macierzyństwa, przekonania młodych kobiet do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia oraz promowania badań profilaktycznych. Po wykładach planowane są ćwiczenia praktyczne, podczas których każda uczestniczka zostanie przeszkolona w zakresie prawidłowej samokontroli piersi. Szkoleniem planuje się objąć około 4,6 tysiące młodych kobiet.

Mieszkanki subregionu tarnowskiego, włączone do programu, będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych zarówno przed zajściem w ciążę jak i w okresie ciąży. Dobrany pakiet badań specjalistycznych pozwoli zminimalizować ryzyko ewentualnych komplikacji podczas ciąży i wystąpienia wad rozwojowych dziecka. Są to badania wykraczające poza standardową opiekę finansowaną przez NFZ.

Niezwykle ważnym elementem profilaktycznym projektu będą badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrycia wad serca i dysplazji stawów biodrowych, którymi objęte zostaną wszystkie noworodki urodzone w Szpitalu im. E. Szczeklika. Specjaliści w dziedzinie kardiologii i ortopedii (dla dzieci) wykonywać będą badania echo serca oraz USG stawów biodrowych tak, by wcześnie wykrywając wadę u noworodka można było niezwłocznie podjąć dalsze specjalistyczne leczenie. Podczas całego okresu trwania projektu prowadzona będzie aktywna promocja karmienia piersią.

To drugi projekt "norweski" realizowany przez Szpital im. E. Szczeklika. W latach 2007 – 2008 sięgając po środki z tego mechanizmu przeprowadzono termomodernizację budynków placówki, co pozwoliło ograniczyć zużycie energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery a przede wszystkim poprawiło komfort pobytu pacjentów.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.ssz.tar.pl, stan z dnia 27 października 2014 r.