Inwestycja trwała od października 2013 roku i objęła także konieczną przebudowę pomieszczeń..

Szpital w Łasku prowadzi 14 oddziałów, w tym miedzy innymi udarowy, chirurgii szczękowej i laryngologii, dzienny rehabilitacji, chirurgii dla dzieci czy neurologii. Kontrakt placówki z NFZ na rok 2014 ma wartość prawie 32 mln zł.

Szpital prowadzi spółka Centrum Dializa, która dzierżawi budynki i wyposażenie. Spółka zarządza ponad 40 stacjami dializ na terenie kraju, z których korzysta około 1500 pacjentów.  Centrum Dializa prowadzi także ośrodek badań klinicznych Avoxova oraz zarządza szpitalami w Pszczynie i Łasku.