W programie szkoleń uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące ekspozycji zawodowej na HIV i postępowania poekspozycyjnego, epidemiologii, medycznych i społecznych aspektów HIV/AIDS oraz wybrane elementy narkomanii.

Szkolenia trwają 4 dni (31 godzin zajęć dydaktycznych), odbędą się w terminach:

23 - 26 września 2013 r.
7 - 10 października 2013 r.

Zgłoszenia należy kierować do:

Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae"
00-672 Warszawa, ul. Piękna 64 A
tel./fax: (22) 626 86 59


Źródło: www.nipip.pl