Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz podkreślał w czwartek na konferencji prasowej znaczenie szkoleń z tego zakresu. Jak mówił, lekarze podczas szkoleń będą mogli nauczyć się m.in. umiejętności przekazywania własnych odczuć i okazywania współczucia pacjentom.

Potrzebę doskonalenia swoich umiejętności w kontaktach z pacjentami odczuwają sami lekarze. Z zaprezentowanych na konferencji wyników ogólnopolskiego badania prowadzonego przez NIL oraz Polską Akademię Nauk wśród 1,6 tys. lekarzy do 35. roku życia wynika, że tylko 8 proc. ankietowanych uważa, że ich kompetencje w zakresie relacji z pacjentami są wysokie. Większość lekarzy (65 proc.) zgłasza potrzebę zwiększenia swoich kompetencji w budowie relacji z pacjentami.

Także wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki mówił o roli kompetencji społecznych lekarzy. "Wzmacnianie sfery kontaktu z pacjentem to istotny element podnoszenia zaufania pacjenta do systemu ochrony zdrowia" - przekonywał. Poinformował, że zaufanie w systemie ochrony zdrowia będzie też jednym z zagadnień, którym zajmie się powołana w maju przy resorcie komisja ds. etyki.

Lekarz, specjalista medycyny paliatywnej, współpracujący z NIL w zakresie szkoleń dotyczących relacji międzyludzkich Paweł Grabowski przekonywał, że szkolenia z zakresu umiejętności rozmowy z pacjentem nie mogą być prowadzone w formie wykładów, ponieważ mają sens tylko wówczas, gdy prowadzone są w formie warsztatów. Taki właśnie charakter mają szkolenia organizowane przez NIL.

"Pacjent oczekuje empatii i zrozumienia, a tego nie da się ująć w żadne procedury" - podkreślił. "Jako lekarze musimy porozumiewać się skutecznie z pacjentami, ale także z innymi lekarzami oraz innymi osobami z personelu medycznego" - mówił Grabowski.

Psycholog Alicja Gałązka zwróciła uwagę, że celem szkoleń jest usprawnienie relacji lekarzy z pacjentami. Dodała, że lekarze będą także uczyć się jak radzić sobie z własnymi emocjami, ponieważ wiele osób wykonujących ten zawód jest narażonych na stres i okazuje symptomy wypalenia zawodowego.

Jak mówiła, istotnie jest aby dyrektorzy szpitali zrozumieli potrzebę udziału młodych lekarzy w tego rodzaju szkoleniach, ponieważ umiejętności pozyskane tam przez medyków mogą wpłynąć na lepszą atmosferę w placówkach.

Szkolenia przewidziane są dla lekarzy i lekarzy dentystów w wieku do 35 lat w trakcie stażu lub specjalizacji. Szkolenia mają objąć 2 tys. lekarzy i potrwają do czerwca 2015 r. Szkolenia prowadzone będą w grupach 10-osobowych, w cyklach 6-dniowych; z tego cztery dni poświęcone będą zagadnieniom komunikacji interpersonalnej, a dwa dni - systemu funkcjonowania ochrony zdrowia. Pierwsze ze szkoleń rozpoczęło się 5 sierpnia w Wiśle i potrwa do 10 sierpnia. Bierze w nim udział 33 lekarzy.

Ponadto szkolenia uzupełnione będą 11 kursami na platformie e-learningowej www.mlodylekarz.pl

Projekt szkoleń jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.