Grzegorz Kucharewicz, Prezes Naczelne Rady Aptekarskiej wystosował pismo do Ministra Zdrowia w związku z pojawiającymi się głosami o dopuszczalności opisanego wyżej procederu. Jak wskazuje Prezes NRA, Ustawowo dopuszczony w Polsce obrót detaliczny to obrót za pośrednictwem aptek oraz punktów aptecznych. Ustawa Prawo farmaceutyczne nie uznając za obrót bezpośredniego zastosowania u pacjenta przez lekarza produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, których potrzeba wynika z rodzaju udzielonego świadczenia zdrowotnego, ograniczył zakres produktów jedynie do wskazanych wykazem Ministra Zdrowia. Prowadzenie obrotu produktem leczniczym, który nie jest objęty rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 18, poz. 94), pozostaje w sprzeczności z tym rozporządzeniem, a także doprowadza do sytuacji, że obrót lekiem prowadzony jest przez podmiot, który nie jest wymieniony w ustawie i nie posiada stosownego zezwolenia. Działanie to jest sankcjonowane karnie zarówno w ustawie Prawo farmaceutyczne jak i w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także narusza przepisy prawnopodatkowe.
NRA uważa, że nie jest możliwe dokonywanie przez przychodnię szczepień przeciw grypie za pomocą szczepionek nabywanych bezpośrednio przez tę przychodnię, a nie przez pacjenta w aptece ogólnodostępnej.
Źródło: www.nia.org.pl